Ansvar

 

Brugen af www.Billig-Blog.dk og de informationer og downloads der findes her er på eget ansvar. Alle rettigheder til det skrevne tilhører www.Billig-Blog.dk. Materialerne må gerne kopieres og deles, men kun med kildeangivelse. Downloadede materialer må ikke modificeres.

Informationerne fra www.Billig-Blog.dk er beregnet til uddannelsesformål og det anbefales an man søger information fra andre kilder og i øvrigt anvender sin sunde fornuft. Der følger ingen garantier med informationerne.